FAQ – Najczęściej zadawane pytania przez klientów zainteresowanych zakupem ubezpieczenia na stronie SWRN

FAQ

 

 

PYTANIA OGÓLNE

GŁÓWNE WYRÓŻNIKI OFERTY NA TLE KONKURENCJI:

  • Współpraca z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na rynku: WARTA, GENERALI, HESTIA, PZU, COMPENSA, WIENER.
  • Zakup ubezpieczenia odbywa się ONLINE przez co cały proces niweluje ryzyko popełnienia błędu przy uzupełnianiu dokumentów.
  • Do wyboru zaproponowane jest około 50 wariantów ubezpieczeń: na życie (w tym dla seniorów), zdrowotne, NW, dla dzieci, OC w życiu prywatnym.
  • Do ubezpieczenia można przystąpić na dowolny okres, nawet na miesiąc. Nie podpisujesz umów wieloletnich, choć korzystnie jest  pozostania w wybranym wariancie jak najdłużej.
  • Jako jedyni na rynku posiadamy warianty z wysokimi sumami ubezpieczenia na życie sięgającymi aż do 1 500 000 zł.

1. Czy proces zapisu do ubezpieczenia  jest w pełni ONLINE ?

Osoba zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia na stronie powinna kliknąć w ikonę „KUP ONLINE” pod wybranym wariantem.

W zależności od wariantu zapis odbywa się w pełni online lub online z koniecznością przesłania skanów podpisanych deklaracji przystąpienia w formie skanu lub pocztą tradycyjną.

2. Jak przebiega zapis do ubezpieczenia przez Internet – krok po kroku ?

Proces zapisu do ubezpieczenia jest bardzo szybki. Składa się z 4 kroków i trwa kilka minut.

1. Zakres i sumy ubezpieczenia: W tym kroku potwierdzasz wybór wariantu, a także wybierasz okres w jakim ma rozpocząć się Twoja ochrona.

2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU): W tym kroku podajesz swój adres email, na który prześlemy OWU.

3. Dane ubezpieczonego: W tym kroku podajesz swoje dane osobowe.

4. Dane współubezpieczonych lub uposażonych:

W zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia uzupełniasz:

– w ubezpieczeniach na życie – dane osób uposażonych

– przy ubezpieczeniach zdrowotnych rodzinnych – dane osób współubezpieczonych

– oraz w ubezpieczeniach NNW szkolnych dla dzieci do 18 r.ż. – dane dziecka

Po zatwierdzeniu ostatniego kroku system wyświetla komunikat o możliwości pobrania dokumentów.

W tym samym momencie system wysyła również na Twój adres email ich komplet.

 

WAŻNE: wszystkie warianty ubezpieczenia na życie GENERALI, warianty rodzinne WARTA, a także opieki medycznej LUX MED i POLMED to warianty nie wymagające podpisu odręcznego i wysyłki dokumentów skanem lub pocztą tradycyjną.

 

Każdy komplet dokumentów zawiera:

–  pismo przewodnie

– ulotkę informacyjną

– deklarację przystąpienia do ubezpieczenia

– deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia WRN

– druki przelewu / wpłaty składek.

3. Czy można wybrać kilka wariantów ubezpieczeń w ramach oferty SWRN ?

Możesz wybrać kilka wariantów dostępnych z ramach oferty SWRN, jeśli są to ubezpieczenia w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Np. możesz zakupić jedno ubezpieczenie na życie w TU GENERALI, drugie w TU WARTA, trzecie w PZU (tym samym zwiększając kwoty wypłat świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia), a także dokupić opiekę medyczną w LUXMED.

4. Czy z oferty może skorzystać członek twojej rodziny, sąsiad lub przyjaciel ?

Tak – jeśli ktoś z Twojego otoczenia będzie zainteresowany skorzystaniem z benefitów, przekaż mu adres niniejszej strony www lub podaj telefon do SWRN lub opiekuna (pełne dane znajdziesz w zakładce „kontakt”).

5. Kiedy rozpoczyna się ochrona w ramach wybranego przeze Ciebie wariantu ?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zawsze 1 dnia miesiąca następującego po dacie przejścia przez system zapisu online. Warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia jest opłata składki i wysyłka dokumentów pocztą tradycyjną (w wybranych wariantach brak konieczności wysyłki).

6. Czy otrzymasz certyfikat przystąpienia (indywidualne potwierdzenie ochrony / opieki) ?

W zależności od wariantu ubezpieczenia certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową wysyłany jest na Twój adres email w ciągu 45 dni licząc od daty przystąpienia do ubezpieczenia. Lub informujemy Cię o możliwości jego pobrania ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku pakietów medycznych (LUX MED, INTERRISK, POLMED) certyfikat nie jest wysyłany. Otrzymasz od nas jedynie potwierdzenie w postaci wiadomości email.

7. Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie ?

Ubezpieczenie trwa, dopóki aktywna jest umowa generalna zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Nauki i danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Oraz dopóki terminowo opłacane są przez Ciebie składki. Grupowe ubezpieczenia na życie funkcjonujące na rynku zazwyczaj zawierane są na minimalny okres 12 miesięcy i tak samo jest w przypadku umów zawartych przez Stowarzyszenie. Umowy odnawiają się co roku. Oczywiście może dojść do sytuacji w której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wyrazi zgody na przedłużenie umowy na kolejny rok lub w rocznicę polisy zaproponuje inne warunki ochrony. Zostaniesz o tym poinformowany przed dokonaniem takich zmian.

8. Czy możesz zrezygnować z ubezpieczenia i kiedy może to nastąpić ?

Zawsze możesz zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli  zgłosisz chęć rezygnacji, ochrona zakończy się z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka. Rezygnację możesz złożyć telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres email kontakt@swrn.org.pl.

9. W jaki sposób powinieneś zgłosić roszczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego ?

W zależności od posiadanego ubezpieczenia, szczegóły znajdziesz w zakładce „Zgłoś szkodę”

Źródło: SWRN