Ubezpieczenia przez internet

Grupowe ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych

PZU

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU

Dla osób indywidualnych

Dlaczego warto przystąpić do ubezpieczenia…

  • Ubezpieczenie skonstruowane jest na warunkach grupowego ubezpieczenia, a co za tym idzie wysokość opłacanej składki jest znacznie niższa niż w ubezpieczeniu indywidualnym,
  • Sumy ubezpieczenia plasują się na bardzo wysokim poziomie,
  • Ochrona ubezpieczeniowa w ramach poniższego zakresu działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie,
  • Wyjątkowo wysoka suma ubezpieczenia, a przez to bardzo duże wysokości wypłacanych świadczeń z tytułu zgonu,
  • Nie są wymagane specjalistyczne badania lekarskie,
  • Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania (12 chorób) obejmuje: zawał serca, chirurgiczne leczenie naczyń wieńcowych (by-pass), nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona,
  • Karencje: jedynie zgon ubezpieczonego 6 miesięcy i poważane zachorowanie ubezpieczonego 90 dni. Karencja nie ma zastosowania do świadczeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku

       

pzu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE  PZU   218 zł miesięcznie

Aby skorzystać z oferty należy:

1 krok …

Wydrukować i uzupełnić poniższe dokumenty:

 KOMPLET DOKUMENTÓW

 WZÓR PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW

 

2 krok …

Zapoznać się z:

 OWU PZU ŻYCIE, nr Z1GP40, ZKGP40,WLGP40, WKGP40, NWGP40, CCGP40.

 Zakresem TAP Standard (Telefoniczna Asysta Prawna).

3 krok…

Wysłać dokumenty do weryfikacji i dalszej obsługi, pocztą (priorytetem zwykłym)

 na adres:

Ewa Palusińska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

ul. Słowackiego 66

32-540 Trzebinia

z dopiskiem „przystąpienie do SWRN”

 4 krok…

Uregulować składkę na konto:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki,

ul. Giełdowa 4A lok. 82,

01-211Warszawa

Bank Millenium nr rachunku: 27 1160 2202 0000 0000 7958 8721

 (numer konta dla pierwszej wpłaty)

 UWAGA! W opisie przelewu należy podać imię, nazwisko, PESEL, nr tel.,

 wariant „PZU VIP” oraz miesiąc, za jaki opłacana jest składka.

5 krok …

Oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia do ubezpieczenia - kartę indentyfikacyjną, która zostanie wysłana pocztą. Regularnie wpłacać składki na konto SWRN zarówno na ubezpieczenie jak i członkowskie - proponujemy założenie stałego zlecenia w banku lub wpłacanie składek kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ