Ubezpieczenia NNW szkolne online

Ubezpieczenia NNW Szkolne online GENERALI:

Ubezpieczenia NNW szkolne

KUP ONLINE

Ubezpieczenia NNW Szkolne online to:

  • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa – w szkole, w domu, na wakacjach,
  • możliwość wyboru jednego z 3 wariantów ubezpieczenia z płatnością składki w systemie miesięcznym bądź rocznym,
  • warianty z wysokimi świadczeniami – trwały uszczerbek na zdrowiu w systemie świadczeń progresywnych z maksymalną wypłatą do 500 000 zł,
  • szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący również ochroną osoby, które: uprawiają sport rekreacyjnie, w ramach wychowania fizycznego oraz szkół sportowych; są uczniami szkół i klas sportowych; wyjeżdżają na obozy sportowe w ramach zajęć szkolnych; biorą udział w regularnych i intensywnych treningach, udział w zawodach i obozach kondycyjnych bez przynależności do klubów i bez czerpania dochodów z uprawiania dyscypliny sportu, biorą też udział w imprezach sportowych organizowanych przez szkółki sportowe,
  • do ubezpieczenia może przystąpić dziecko od narodzin do 26 roku życia (pod warunkiem uczęszczania do szkoły w trybie dziennym).
  • dla dzieci w wieku do 18 roku życia możliwość rozszerzenia ochrony o wyczynowe uprawianie sportu.