Ubezpieczenia Szkolne NNW

ubezpieczenie szkolne

KUP ONLINE

Ubezpieczenia Szkolne NNW  to całodobowa ochrona ubezpieczeniowa – w szkole, w domu, na wakacjach,

Możliwość wyboru jednego z 3 wariantów ubezpieczenia z płatnością składki w systemie miesięcznym bądź rocznym,

Warianty z wysokimi świadczeniami – trwały uszczerbek na zdrowiu w systemie świadczeń progresywnych z maksymalną wypłatą do 500 000 zł,

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący również ochroną osoby, które: uprawiają sport rekreacyjnie, w ramach wychowania fizycznego oraz szkół sportowych; są uczniami szkół i klas sportowych; wyjeżdżają na obozy sportowe w ramach zajęć szkolnych; biorą udział w regularnych i intensywnych treningach, udział w zawodach i obozach kondycyjnych bez przynależności do klubów i bez czerpania dochodów z uprawiania dyscypliny sportu, biorą też udział w imprezach sportowych organizowanych przez szkółki sportowe,

Do ubezpieczenia może przystąpić dziecko od narodzin do 26 roku życia (pod warunkiem uczęszczania do szkoły w trybie dziennym).

Dla dzieci w wieku do 18 roku życia możliwość rozszerzenia ochrony o wyczynowe uprawianie sportu.