Ubezpieczenie medyczne kup online

Ubezpieczenie medyczne – grupa otwarta dla każdego chętnego

Grupowe ubezpieczenie medyczne na całym świecie z Sumą Ubezpieczenia 2 MLN EURO – Best DoctorsW sytuacji poważnej choroby: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawek serca lub zabiegów neurochirurgicznych, ubezpieczyciel dla ubezpieczonego zorganizuje i pokryje koszty przygotowania raportu na temat stanu zdrowia osoby ubezpieczonej. Opracowana przez zagranicznych ekspertów medycznych opinia, dotycząca postawienia diagnozy będzie zawierała również propozycje dalszego leczenia. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

Ubezpieczenie medyczne

Ubezpieczony zyskuje możliwość leczenia w renomowanej placówce zagranicznej, w oparciu o analizę zdrowia na podstawie zebranej dokumentacji medycznej. Ubezpieczyciel zgodnie z umową przygotowuje miejsce w placówce medycznej za granicą i organizuje cały proces leczenia.

Ubezpieczenie medyczne online – Ubezpieczyciel zorganizuje:

  • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),
  • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej,
  • podróż do domu,
  •  zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju – aż do 50 000 euro.

Dodatkowo ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu – 100 euro / dzień / max 60 dni.

Jak kupić polisę?

Kliknij w poniższy przycisk i zostaniesz przekierowany do formularza i dokonać formalności. Po wypełnieniu formularza, deklaracja przystąpienia zostanie przesłana na Twój adres email. Po wydrukowaniu i podpisaniu deklarację należy wysłać na wskazany w dokumencie adres.