2 września 2016

Ubezpieczenie szkolne – NNW

UBEZPIECZENIE  SZKOLNE NNW  –  OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

Ubezpieczenie szkolne nnw, oferta  Signal Iduna – ubezpieczenie dzieci i młodzieży w wieku 0-20 lat. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego przez 24 godziny na dobę.

Polisa dla dzieci NNW

 

Plik do pobrania ico.strzalka.rubezpieczenie szkolne - informacje (147) ico.strzalka.r OWU Ochrona dziecka (133)

 

 Ubezpieczenie szkolne NNW – co obejmuje:
1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź zawału serca lub udaru
mózgu.
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego.
3. Śmierć rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

4. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.
5. Świadczenie z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów.
6. Świadczenie z tytułu oparzeń i odmrożeń Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
7. Świadczenia z tytułu wstrząśnienia mózgu.
8. Świadczenie z tytułu pogryzienia bądź pokąsania przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady.
9. Świadczenie z tytułu ran powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego
wymagające interwencji chirurgicznej.
10. Świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi,
porażenia prądem lub piorunem.
11. Świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy.
12. Świadczenie z tytułu wystąpienia padaczki.
13. Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku –
wariant I.

14. Refundacja kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych lub środków
pomocniczych poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
15. Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych na terenie RP w związku
z nieszczęśliwym wypadkiem.
16. Refundacja kosztów niezbędnych operacji kosmetycznych.
17. Refundacja odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku.

 

WARUNKI DODATKOWE
Zwyżka:
W przypadku dzieci i młodzieży uczących się w szkołach sportowych składki podwyższa się o 25%. Zwyżka
ta nie dotyczy klas o profilu sportowym w szkołach innych niż szkoły sportowe.

Zniżka:
Jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte są dzieci z tej samej rodziny, składka za drugie dziecko wynosi 75%
składki głównej, natomiast składka od osoby za trzecie i każde kolejne dziecko wynosi 50% składki
głównej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w sprawie dokonania formalności uruchomienia ubezpieczenia.